piątek, 15 styczeń 2016 11:50

PGK „Saniko” Sp. z o.o., jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów organizuje we Włocławku zbiórkę żywych choinek. Podobnie jak w latach ubiegłych świąteczne drzewka można będzie bezpłatnie pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach zlokalizowanych na włocławskich osiedlach i oznaczonych napisem „Zbiórka choinek”. Zbiórka rozpoczyna się ...

czwartek, 31 grudzień 2015 11:53

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj.: 06.01.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 04.01.2016r. do 08.01.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające  z powyższego faktu przepraszamy.

poniedziałek, 21 grudzień 2015 10:54

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy tj.: 25.12.2015r. i 01.01.2016r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie od 21.12.2015r. do 24.12.2015r.  i od 28.12.2015r. do 31.12.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

poniedziałek, 14 grudzień 2015 15:14

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2015r. Dział Obsługi Klienta i Kasa Spółki oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynne będą do godziny 13.00.

Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 10 listopad 2015 11:04

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolny od pracy tj. 11.11.2015r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej  4 będzie nieczynny.

wtorek, 10 listopad 2015 10:56

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 11.11.2015r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie od 09.11.2015r. do 13.11.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

piątek, 09 październik 2015 10:57

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Miasta Włocławek w roku 2015 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia...

wtorek, 25 sierpień 2015 10:13

Zgodnie z umową na realizację zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz  realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości   i porządku na obszarze gminy”, PGK "Saniko" Sp.z o.o zobowiązane jest do umycia pojemników ustawionych na terenie nieruchomości w ciągu roku na pisemny bądź mailowy wniosek właściciela nieruchomości, jednak nie częściej niż cztery razy. Pojemniki oznaczone kolorem brązowym z napisem „odpady mokre”, w okresie od kwietnia do października,  należy myć dwa razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej po każdorazowym ich opróżnieniu.

piątek, 07 sierpień 2015 07:51

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 15.08.2015 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia wynikające z tego faktu przepraszamy.

środa, 27 maj 2015 09:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 04 czerwca 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 01.06.2015r. do 05.06.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.