wtorek, 29 maj 2018 13:55

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia.

piątek, 25 maj 2018 12:48

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 31.05.2018r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, od dnia 28 maja 2018r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 15 maj 2018 10:21

Uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostaną Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny. Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek....

czwartek, 26 kwiecień 2018 09:54

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy tj. 01.05.2018 i 03.05.2018r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie 30.04.2018r. - 05.05.2018r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych maksymalnie o dwa dni. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

piątek, 23 marzec 2018 08:08

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 02.04.2018r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek ...

poniedziałek, 12 marzec 2018 11:01

Uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostaną mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny.

Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek....

wtorek, 09 styczeń 2018 16:05

PGK „Saniko” Sp. z o.o., jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów organizuje we Włocławku zbiórkę żywych choinek. Podobnie jak w latach ubiegłych świąteczne drzewka można będzie bezpłatnie pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach zlokalizowanych na włocławskich osiedlach i oznaczonych napisem „Choinki” oraz  w gospodarstwach jednorodzinnych u źródła w dniu odbioru odpadów mokrych. Zbiórka rozpocznie się od 10 stycznia 2018r. i potrwa co najmniej do 31 stycznia 2018r. Wszystkie zebrane choinki zostaną zawiezione do Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gdzie po rozdrobnieniu trafią na kompost. Poniżej prezentujemy listę punktów, w których znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki choinek:

 

 

piątek, 22 grudzień 2017 08:22

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 23 grudnia 2017r. Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu czynny będzie do godziny 14.00.

czwartek, 21 grudzień 2017 10:43

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy tj. 25-26.12.2017r i 01.01.2018r w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie 27.12.2017r-30.12.2017r i 02.01.2018r-05.01.2018r może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów maksymalnie o dwa dni. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 19 grudzień 2017 09:55

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 22.12.2017r Punkt Obsługi Klienta oraz Kasa Spółki czynne będą do godziny 12:00, zaś Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny będzie do godziny 15:00.