wtorek, 10 listopad 2015 11:04

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolny od pracy tj. 11.11.2015r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej  4 będzie nieczynny.

wtorek, 10 listopad 2015 10:56

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 11.11.2015r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie od 09.11.2015r. do 13.11.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

piątek, 09 październik 2015 10:57

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Miasta Włocławek w roku 2015 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia...

wtorek, 25 sierpień 2015 10:13

Zgodnie z umową na realizację zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz  realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości   i porządku na obszarze gminy”, PGK "Saniko" Sp.z o.o zobowiązane jest do umycia pojemników ustawionych na terenie nieruchomości w ciągu roku na pisemny bądź mailowy wniosek właściciela nieruchomości, jednak nie częściej niż cztery razy. Pojemniki oznaczone kolorem brązowym z napisem „odpady mokre”, w okresie od kwietnia do października,  należy myć dwa razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej po każdorazowym ich opróżnieniu.

piątek, 07 sierpień 2015 07:51

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 15.08.2015 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia wynikające z tego faktu przepraszamy.

środa, 27 maj 2015 09:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 04 czerwca 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 01.06.2015r. do 05.06.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 23 kwiecień 2015 09:37

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 01 maja 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 27.04.2015r. do 30.04.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 02 kwiecień 2015 08:38

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 06 kwietnia 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 07.04.2015r. do 11.04.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 24 marzec 2015 10:43

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Miasta Włocławka w roku 2015 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa  razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia...

czwartek, 08 maj 2014 14:34

We Włocławku funkcjonuje system "dwupojemnikowy" z podziałem na odpady suche i odpady mokre. Rodzaje odpadów, jakie zaliczamy do tych frakcji wyszczególnione są na podstronie internetowej: selektywna-zbiorka