wtorek, 24 marzec 2015 10:43

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Miasta Włocławka w roku 2015 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia. W związku z powyższym w dniach 28 marca, 11, 18, 25 kwietnia i 09 maja 2015r. w godz od 6.00 do 15.00  odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic. Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI.

czwartek, 08 maj 2014 14:34

We Włocławku funkcjonuje system "dwupojemnikowy" z podziałem na odpady suche i odpady mokre. Rodzaje odpadów, jakie zaliczamy do tych frakcji wyszczególnione są na podstronie internetowej: selektywna-zbiorka

poniedziałek, 10 marzec 2014 14:12

Obecnie w mieście znajduje się ponad 200 takich punktów i ta liczba będzie systematycznie rosła. Pojemniki na plastik, szkło i makulaturę są dostępne dla wszystkich mieszkańców Włocławka bez względu na to, w jakiej dzielnicy mieszkają.

wtorek, 18 czerwiec 2013 13:50

Do chwili, kiedy Urząd Miasta nie dostarczy właścicielowi nieruchomości na piśmie informacji na temat indywidualnego numeru konta bankowego do wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych opłaty należy uiszczać na numer rachunku bankowego:

52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 (PKO BP)