piątek, 28 październik 2016 13:12

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Niepodległości i dniem wolnym od pracy t.j. 11.11.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 07.11.2016r. do 11.11.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

 

piątek, 28 październik 2016 13:06

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym dniem Wszystkich Świętych t.j. dniem wolnym od pracy, w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 01.11.2016r. do 04.11.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

środa, 05 październik 2016 10:45

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2016 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia. W związku z powyższym, w dniach 15, 22 października, 05 i 19 listopada 2016r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic. Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI.

środa, 10 sierpień 2016 11:43

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem  i dniem wolnym od pracy tj.: 15 sierpnia 2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 15.08.2016r. do 19.08.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 19 maj 2016 10:00

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała i dniem wolnym od pracy tj.: 26 maja 2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 23.05.2016r. do 27.05.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

środa, 18 maj 2016 13:20

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta Włocławek uprzejmie informujemy,  iż wydłużone zostały godziny funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. W  okresie od maja do października, PSZOK  w sobotę czynny jest od godz.  8:00 do 16:00. Serdecznie zapraszamy.

czwartek, 28 kwiecień 2016 14:26

PGK „Saniko” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Konstytucji 3 Maja i dniem wolnym od pracy tj.: 03.05.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 02.05.2016r. do 06.05.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

poniedziałek, 11 kwiecień 2016 11:27

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2016 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia.

wtorek, 22 marzec 2016 07:52

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającymi Świętami Wielkanocnymi i dniem wolnym od pracy tj. 28 marca 2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 29.03.2016r. do 01.04.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 10 marzec 2016 12:25

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż występuje z inicjatywą cyklicznego uruchamiania mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w poszczególnych rejonach miasta na osiedlu: Południe, Zazamcze, Kazimierza Wielkiego, Śródmieście i Zawiśle.