czwartek, 28 kwiecień 2016 14:26

PGK „Saniko” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Konstytucji 3 Maja i dniem wolnym od pracy tj.: 03.05.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 02.05.2016r. do 06.05.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

poniedziałek, 11 kwiecień 2016 11:27

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2016 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia.

wtorek, 22 marzec 2016 07:52

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającymi Świętami Wielkanocnymi i dniem wolnym od pracy tj. 28 marca 2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 29.03.2016r. do 01.04.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 10 marzec 2016 12:25

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż występuje z inicjatywą cyklicznego uruchamiania mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w poszczególnych rejonach miasta na osiedlu: Południe, Zazamcze, Kazimierza Wielkiego, Śródmieście i Zawiśle.

piątek, 15 styczeń 2016 11:50

PGK „Saniko” Sp. z o.o., jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów organizuje we Włocławku zbiórkę żywych choinek. Podobnie jak w latach ubiegłych świąteczne drzewka można będzie bezpłatnie pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach zlokalizowanych na włocławskich osiedlach i oznaczonych napisem „Zbiórka choinek”. Zbiórka rozpoczyna się ...

czwartek, 31 grudzień 2015 11:53

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj.: 06.01.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 04.01.2016r. do 08.01.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające  z powyższego faktu przepraszamy.

poniedziałek, 21 grudzień 2015 10:54

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy tj.: 25.12.2015r. i 01.01.2016r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie od 21.12.2015r. do 24.12.2015r.  i od 28.12.2015r. do 31.12.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

poniedziałek, 14 grudzień 2015 15:14

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2015r. Dział Obsługi Klienta i Kasa Spółki oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czynne będą do godziny 13.00.

Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 10 listopad 2015 11:04

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolny od pracy tj. 11.11.2015r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej  4 będzie nieczynny.

wtorek, 10 listopad 2015 10:56

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 11.11.2015r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie od 09.11.2015r. do 13.11.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.