wtorek, 25 sierpień 2015 10:13

Zgodnie z umową na realizację zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz  realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości   i porządku na obszarze gminy”, PGK "Saniko" Sp.z o.o zobowiązane jest do umycia pojemników ustawionych na terenie nieruchomości w ciągu roku na pisemny bądź mailowy wniosek właściciela nieruchomości, jednak nie częściej niż cztery razy. Pojemniki oznaczone kolorem brązowym z napisem „odpady mokre”, w okresie od kwietnia do października,  należy myć dwa razy w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej, natomiast w zabudowie wielolokalowej po każdorazowym ich opróżnieniu.

 

 

piątek, 07 sierpień 2015 07:51

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 15.08.2015 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie nieczynny.

Za ewentualne utrudnienia wymikające z tego faktu przepraszamy.

środa, 27 maj 2015 09:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 04 czerwca 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 01.06.2015r. do 05.06.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 23 kwiecień 2015 09:37

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 01 maja 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 27.04.2015r. do 30.04.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 02 kwiecień 2015 08:38

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 06 kwietnia 2015r. w niektórych rejonach, w okresie od 07.04.2015r. do 11.04.2015r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 24 marzec 2015 10:43

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Miasta Włocławka w roku 2015 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia. W związku z powyższym w dniach 28 marca, 11, 18, 25 kwietnia i 09 maja 2015r. w godz od 6.00 do 15.00  odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic. Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI.

czwartek, 08 maj 2014 14:34

We Włocławku funkcjonuje system "dwupojemnikowy" z podziałem na odpady suche i odpady mokre. Rodzaje odpadów, jakie zaliczamy do tych frakcji wyszczególnione są na podstronie internetowej: selektywna-zbiorka

poniedziałek, 10 marzec 2014 14:12

Obecnie w mieście znajduje się ponad 200 takich punktów i ta liczba będzie systematycznie rosła. Pojemniki na plastik, szkło i makulaturę są dostępne dla wszystkich mieszkańców Włocławka bez względu na to, w jakiej dzielnicy mieszkają.

wtorek, 18 czerwiec 2013 13:50

Do chwili, kiedy Urząd Miasta nie dostarczy właścicielowi nieruchomości na piśmie informacji na temat indywidualnego numeru konta bankowego do wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych opłaty należy uiszczać na numer rachunku bankowego:

52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 (PKO BP)