czwartek, 05 styczeń 2017 08:21

PGK „Saniko” Sp. z o.o., jak co roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów organizuje we Włocławku zbiórkę żywych choinek. Podobnie jak w latach ubiegłych świąteczne drzewka można będzie bezpłatnie pozostawić w specjalnie do tego celu przygotowanych pojemnikach zlokalizowanych na włocławskich osiedlach i oznaczonych napisem „Zbiórka  odpadów zielonych-choinek” oraz  w gospodarstwach jednorodzinnych u źródła w dniu odbioru odpadów mokrych. Zbiórka rozpocznie się  10 stycznia 2017r. i potrwa  do 10 lutego 2017r.

piątek, 30 grudzień 2016 12:12

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Trzech Króli i dniem wolnym od pracy t.j. 06.01.2017r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 02.01.2017r. do 05.01.2017r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 29 grudzień 2016 13:32

Informujemy, że dnia 30 grudnia 2016r. Biuro Obsługi Klienta oraz kasa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. będą czynne do godziny 14.00. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 20 grudzień 2016 12:58

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającymi Świętami Bożego Narodzenia i dniem wolnym od pracy t.j. 26.12.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 27.12.2016r. do 30.12.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

wtorek, 20 grudzień 2016 12:42

Informujemy, że dnia 23 grudnia 2016r. Biuro Obsługi Klienta oraz kasa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. będą czynne do godziny 14.00. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

piątek, 28 październik 2016 13:12

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Niepodległości i dniem wolnym od pracy t.j. 11.11.2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 07.11.2016r. do 11.11.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

 

piątek, 28 październik 2016 13:06

PGK "SANIKO" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym dniem Wszystkich Świętych t.j. dniem wolnym od pracy, w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 01.11.2016r. do 04.11.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

środa, 05 październik 2016 10:45

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2016 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia. W związku z powyższym, w dniach 15, 22 października, 05 i 19 listopada 2016r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic. Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI.

środa, 10 sierpień 2016 11:43

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem  i dniem wolnym od pracy tj.: 15 sierpnia 2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 15.08.2016r. do 19.08.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

czwartek, 19 maj 2016 10:00

PGK "Saniko" Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym Świętem Bożego Ciała i dniem wolnym od pracy tj.: 26 maja 2016r., w niektórych rejonach na terenie Gminy Miasto Włocławek, w okresie od 23.05.2016r. do 27.05.2016r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.