Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowane w dniach 16 i 30 września 2017r.

Uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostaną mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady  wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny.

Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek  

    16 września 2017r.,  w godz. od 8:00 do 14:00

  1. aleja Jana Pawła II nr działki 122 KM 04;
  2. ul. Promienna nr działki 5 KM 30;
  3. ul. Broniewskiego nr działki 14/8 KM 75.

    30 września 2017r., w godz. od 8:00 do 14:00

  1. ul. Witoszyńska 16/Grodzka 82 nr działki 14/3 KM 4;
  2. Zielony Rynek nr działki 146/50
  3. ul. Ostrowska nr działki 22 KM 1112