Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowane w dniu 19 maja 2018r.

Uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostaną Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny.

Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek

19 maja 2018r. 

- aleja Jana Pawła II nr działki 122 KM 04; w godz. od 7:30 do 10:30

- Promienna nr działki 5 KM 30; w godz. od 7:30 do 10:30

- Broniewskiego nr działki 14/8 KM 75. w godz. od 7:30 do 10:30

- Witoszyńska 16/Grodzka 82 nr działki 14/3 KM 4; w godz. od 11:00 do 14:00

- Zielony Rynek nr działki 146/50 w godz. od 11:00 do 14:00

- Ostrowska nr działki 22 KM 1112 w godz. od 11:00 do 14:00