Zbiórka odpadów komunalnych w ramach "Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Opdadów Komunalnych"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców na terenie Gminy Miasto Włocławek uruchomione zostaną mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., w roku 2017  w okresie raz na kwartał Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wyznaczonych punktach odbiorów. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny.

 Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek w I kw. 2017 r.

 18 marca 2017 r. w godz., od 8:00 do 14:00

- Aleja Jana Pawła II - róg z ulicą Wiązową;

- ul. Promienna - pętla autobusowa;

- ul. Broniewskiego - plac cyrkowy.

25 marca 2017 r., w godz. od 8:00 do 14:00

- ul. Witoszyńska 16/Grodzka 82;

- Zielony Rynek - parking SDH Hala (od strony Urzędu Miasta);

- ul Ostrowska - przy pętli dla wysiadających.

Dodatkowo w roku bieżącym odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbieranie dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i do 20 grudnia. Odbiór ww. odpadów odbywać się  będzie z poszczególnych osiedli z terenu Miasta Włocławka, wg. harmonogramu objazdu ulic, który dostępny będzie na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl.

Właściciele nieruchomości mogą również  zamówić odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych  na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej i działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.