Uwaga- w niektórych rejonach może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów, w związku z dniem wolnym od pracy, tj.; 01.11.2021r.

środa, 27 październik 2021 14:31

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławku uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy, tj. 01.11.2021r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 02.11.2021r. do 06.11.2021r. nastąpi przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień, tj.: jeżeli wywóz odpadów nie odbędzie się w wyznaczonym dniu, nastąpi on w dniu następnym. Za powstałe w związku z tym utrudnienia wynikające z powyższego faktu serdecznie przepraszamy.

 

PSZOK komunikat - remont drogi

czwartek, 02 wrzesień 2021 10:32

Rusza akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021

piątek, 16 lipiec 2021 10:28

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane cztery razy w roku. W związku z powyższym, w dniach 04, 11 18 i 25 Września oraz 02 Października 2021r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic.

Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI

W niektórych rejonach może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów

piątek, 28 maj 2021 10:30

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym dniem wolnym od pracy, tj. 03 czerwca 2021r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 31 maja 2021r. do 04 czerwca 2021r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień. Za powstałe w związku z tym utrudnienia wynikające z powyższego faktu serdecznie przepraszamy.

Rusza akcja drugiej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021

czwartek, 06 maj 2021 08:38

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane cztery razy w roku. W związku z powyższym, w dniach 15, 22 i 29 maja oraz 12 i 19 czerwca 2021r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic.

Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI