Rusza kolejna akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021

środa, 10 listopad 2021 08:26

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2021 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane cztery razy w roku. W związku z powyższym, w dniach 20 i 27 listopada oraz 04, 11 i 18 grudnia 2021r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic.

Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI

PSZOK nieczynny - brak dojazdu 15-20 listopada 2021 r.

wtorek, 09 listopad 2021 13:55

Informujemy, że w związku z pracami prowadzonymi na drodze dojazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, w dniach od 15 do 20 listopada 2021 roku, PSZOK będzie nieczynny. Jednocześnie informujemy, że w związku z powyższym, w dniach od 9 do 13 listopada 2021r. (z wyłączeniem Święta Niepodległości – 11 listopada), oraz w dniach od 22 do 27 listopada 2021r. wydłużone zostają godziny pracy punktu. W dni powszednie PSZOK czynny będzie od godz. 9.00 do 18.00. W soboty od godz. 9.00 do 16.00. Za wszelkie powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

Uwaga- w niektórych rejonach może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów, w związku z dniem wolnym od pracy, tj.; 11.11.2021r.

wtorek, 02 listopad 2021 12:18

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławku uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy, tj. 11.11.2021r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek odbiór odpadów odbędzie się w dniu 10.11.2021r. oraz w dniu 12.11.2021r. Za powstałe w związku z tym utrudnienia wynikające z powyższego faktu serdecznie przepraszamy.

Uwaga- w niektórych rejonach może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów, w związku z dniem wolnym od pracy, tj.; 01.11.2021r.

środa, 27 październik 2021 14:31

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławku uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy, tj. 01.11.2021r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 02.11.2021r. do 06.11.2021r. nastąpi przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień, tj.: jeżeli wywóz odpadów nie odbędzie się w wyznaczonym dniu, nastąpi on w dniu następnym. Za powstałe w związku z tym utrudnienia wynikające z powyższego faktu serdecznie przepraszamy.

 

PSZOK komunikat - remont drogi

czwartek, 02 wrzesień 2021 10:32