Zamknięcie PSZOK

wtorek, 21 lipiec 2020 12:41

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 22.07.2020 - 23.07.2020 zamknięty będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczący się przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku, z powodu prowadzenia prac remontowo - budowlanych na drodze dojazdowej do PSZOK, które uniemożliwią dojazd do ww. punktu we wnioskowanym terminie.

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

niedziela, 05 lipiec 2020 11:14

Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2020 r. Rada Miasta Włocławek podjęła Uchwałę Nr XXIII/79/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z 2020 r. poz. 3082).

Nowa stawka obowiązuje od 1 lipca 2020 r. i wynosi 25 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wyżej wymieniona wysokość stawki dotyczy wszystkich mieszkańców gminy. Termin płatności nie uległ zmianie. Opłatę za śmieci uiszczamy po miesiącu, który upłynął. To oznacza, że pierwszą opłatę w zmienionej stawce uiszczamy za miesiąc lipiec, w terminie do 10 sierpnia 2020 r.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, dla której stawka opłaty uległa zmianie otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.

Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta Włocławek, w przypadku np. zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany innych danych mających wpływ na prawidłowość deklaracji, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

UWAGA: Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości, wobec których została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości jest obowiązany do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komunikat w sprawie postępowania ze zużytymi rękawiczkami i maseczkami ochronnymi

środa, 03 czerwiec 2020 08:20

W trosce o zdrowie nas wszystkich, Urząd Miasta Włocławek przypomina, że zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19, odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu zminimalizowania ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Dzień wolny od pracy - 11.06.2020

wtorek, 02 czerwiec 2020 08:27

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy, tj. 11.06.2020 r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek, w okresie od 8 czerwca 2020 r. do 17 czerwca 2020 r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

Informacja w związku z dniem wolnym od pracy tj. 01 maja 2020 r.

poniedziałek, 27 kwiecień 2020 11:26

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy, tj. 01 maja 2020r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 28 kwietnia 2020r. do 06 maja 2020r.  może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.