Komunikat dot. zmiany funkcjonowania PSZOK przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

czwartek, 19 marzec 2020 08:29

Uprzejmie informujemy, iż Zarząd PGK "Saniko" Sp. z o.o. stosując się do zaleceń władz centralnych, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID - 19 oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mającym bezpośredni kontakt z klientami, podjął decyzję o całkowitym zamknięciu od dnia 16 marca 2020r. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

 

 

Rusza akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020

czwartek, 19 grudzień 2019 12:31

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2020 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku. W związku z powyższym, w dniach 04, 11 i 18 stycznia 2020r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic.

Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI

Informacja w związku z dniem wolnym od pracy tj. 01 stycznia 2020 r.

środa, 11 grudzień 2019 11:36

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy, tj. 01 stycznia 2020r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 28 grudnia 2019 r. do 04 stycznia 2020 r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

Informacja w związku z dniami wolnymi od pracy, tj. 25 i 26 grudnia 2019 r.

środa, 11 grudzień 2019 09:48

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z dniem wolnym od pracy tj. 25 grudnia 2019 r. oraz 26 grudnia 2019 r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek w okresie od 21 grudnia 2019 r. do 30 grudnia 2019 r. może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

Informacja dot. funkcjonowania POK w dniach 24 grudnia 2019r. i 31 grudnia 2019r.

wtorek, 12 listopad 2019 11:24

 

Uprzejmie informujemy, iż Punkt Obsługi Klienta mieszczący się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku  dniach 24 grudnia 2019r.  i 31 grudnia 2019r. będzie funkcjonował w godzinach  od 7.00 do 12.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.