Rusza I akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019

piątek, 08 marzec 2019 10:03

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2019 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku. W związku z powyższym, w dniach 16, 23 i 30 marca oraz 06 kwietnia 2019r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic.

Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI

Komunikat

piątek, 21 grudzień 2018 09:04

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w związku z przypadającymi dniami wolnymi od pracy w terminach 25 i 26.12.2018r. i 01.01.2019r. w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych organizowane w dniu 8 grudnia 2018r.

wtorek, 04 grudzień 2018 11:00

Uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostaną Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny.

Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek  8 grudnia 2018r. 

  • aleja Jana Pawła II nr działki 122 KM 04; w godz. od 7:30 do 10:30
  • Promienna nr działki 5 KM 30; w godz. od 7:30 do 10:30
  • Broniewskiego (tzw. plac cyrkowy) nr działki 14/8 KM 75. w godz. od 7:30 do 10:30
  • Witoszyńska 16/Grodzka 82 nr działki 14/3 KM 4; w godz. od 11:00 do 14:00
  • Zielony Rynek nr działki 146/50 w godz. od 11:00 do 14:00
  • Ostrowska nr działki 22 KM 1112 w godz. od 11:00 do 14:00

UWAGA - ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW

piątek, 26 październik 2018 13:09

Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z przypadającym dniem Wszystkich Świętych i dniem wolnym od pracy tj. 01.11.2018r., w niektórych rejonach na terenie Miasta Włocławek,  może nastąpić przesunięcie terminu odbioru odpadów komunalnych o jeden dzień. Za ewentualne utrudnienia wynikające z powyższego faktu przepraszamy.

Rusza II akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018

poniedziałek, 01 październik 2018 11:54

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. na terenie Gminy Miasto Włocławek w roku 2018 odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą odbierane dwa razy w roku tj. do 30 czerwca i 20 grudnia. W związku z powyższym, w dniach 06, 13, 20 i 27 października 2018r. w godz. od 6.00 do 15.00 odbywać się będzie odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z poszczególnych osiedli z terenu Gminy Miasto Włocławek, zgodnie z harmonogramem objazdu ulic. Szczegółowe informacje w zakładce: ZBIÓRKA MEBLI.