PSZOK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" informuje, iż stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych uruchomiony został przy ul. Komunlanej 4 we Włocławku.

CZYNNE

Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 (przerwa dezynfekcyjna 12:00 - 12:30)
Sobota: 9:00 - 14:00 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) (przerwa dezynfekcyjna 12:00 - 12:30)
Sobota:  9:00 - 16:00 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik) (przerwa dezynfekcyjna 12:00 - 12:30)

tel. 54 412-18-00

Do PSZOK-a mieszkańcy miasta Włocławek mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane w ilości do 0,5 metra sześciennego na gospodarstwo domowe na każdy rok kalendarzowy, oraz zużyte opony zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nieprzekraczającej 4 szt. liczonych od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.

Warunki dostarczania odpadów

Odpady do punktu bezpłatnie dostarczać mogą tylko mieszkańcy Włocławka. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji, ogrodów działkowych, itp. Chemikalia i przeterminowane leki powinny znajdować się w opakowaniach jednostkowych. Ilości dostarczonych odpadów powinny wskazywać na to, że pochodzą z gospodarstw domowych, nie będą przyjmowane odpady w ilościach hurtowych, które mogły by wskazywać, że powstały poza gospodarstwami domowymi. Odpady wielkogabarytowe (meble, łóżka, kanapy) nie muszą być rozmontowane, mogą zostać dostarczone w całości. Elektrośmieci nie powinny nosić śladów rozmontowywania lub wymontowywania części i powinny stanowić jedną całość. Dostarczane odpady różnych rodzajów (np. wielkogabaryty i gruz) nie mogą być ze sobą zmieszane. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji. Od 1 kwietnia 2020r. ustanowiono limity ilościowe w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych: zużyte opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości nieprzekraczającej 4 szt. liczonych od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy; odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,5 metra sześciennego na gospodarstwo domowe na każdy rok kalendarzowy,

  • Zdjecie_01
  • Zdjecie_02
  • Zdjecie_03
  • Zdjecie_04
  • Zdjecie_05
  • Zdjecie_06

Zapoznaj się z regulaminem PSZOK