Recykling

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2020

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 31,90 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 37,68 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 91,54 %


POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2019

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania: 24,90 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 25,71 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 84,44 %


POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2018

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania: 14,72%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 30,68%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 93,08%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2017

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 22,35%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 26,74%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 89,88%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2016

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 20,63%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 26,00%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 88,62%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2015

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 33,41%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 24,08%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 92,31%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2014

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 32,13%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 18,53%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 96,58%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2013

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 33,91%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 19,54%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 94%

POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ MIASTO WŁOCŁAWEK W ROKU 2012

 1. Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania : 41,81%
 2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła : 2,59%
 3. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych : 97,4%