Rusza akcja mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i.

Uprzejmie informujemy, iż uruchomione zostaną mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady  wielkogabarytowe i zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny.

Harmonogram Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miasto Włocławek  

  1. 22 lipca 2017r.,  w godz. od 8:00 do 14:00
  1. aleja Jana Pawła II nr działki 122 KM 04;
  2. ul. Promienna nr działki 5 KM 30;
  3. ul. Broniewskiego nr działki 14/8 KM 75.
  1. 29 lipca 2017r., w godz. od 8:00 do 14:00
  1. ul. Witoszyńska 16/Grodzka 82 nr działki 14/3 KM 4;
  2. Zielony Rynek nr działki 146/50
  3. ul. Ostrowska nr działki 22 KM 1112

Dodatkowo w roku bieżącym odbędzie się jeszcze jedna akcja odbioru odpadów wielkogabarytowych, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w terminie do 20 grudnia. Odbiór ww. odpadów odbywać się  będzie z poszczególnych osiedli z terenu Miasta Włocławka, wg. harmonogramu objazdu ulic, który dostępny będzie na stronie internetowej www.zbierajselektywnie.pl oraz www.wloclawek.pl.

Właściciele nieruchomości mogą również  zamówić odbiór mebli i odpadów wielkogabarytowych  na podstawie indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej i działającym na podstawie zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów.