Wydrukuj tę stronę

Selektywna zbiórka

Na terenie Gminy Miasto Włocławek odpady komunalne zbiera się selektywnie, w systemie dwupojemnikowym. Należy przez to rozumieć selekcję odpadów komunalnych w dwóch pojemnikach, bezpośrednio w miejscu ich powstawania w gospodarstwach domowych, na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tzw. mokre) oraz pozostałe zmieszane odpady komunalne niezawierające odpadów ulegających biodegradacji (tzw. suche), za wyjątkiem przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon.

POBIERZ I WYDRUKUJ ŚCIĄGĘ!

Na terenie Gminy Miasto Włocławek zbiera się selektywnie następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. Papier i tektura
 2. Metale
 3. Tworzywa sztuczne
 4. Szkło
 5. Opakowania wielomateriałowe
 6. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone
 7. Przeterminowane leki
 8. Chemikalia
 9. Zużyte baterie i akumulatory
 10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 11. Meble i odpady wielkogabarytowe
 12. Odpady budowlane i rozbiórkowe
 13. Zużyte opony

Podstawowe założenia postępowania z odpadami to zapobieganie ich powstawaniu, jako punkt wyjścia, wraz z minimalizacją ilości powstających odpadów oraz preferencje w ich wykorzystaniu, gdzie unieszkodliwianie to ostateczność, którą możemy wykorzystać w momencie, gdy żaden inny sposób postępowania z odpadami nie jest już możliwy. Postępowanie z odpadami powinno zawierać wysoki poziom ochrony środowiska.

Celem ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowisku niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a co za tym idzie stworzenie "społeczeństwa recyclingu" poprzez kształtowanie świadomości społeczności lokalnych.

Selektywna zbiórka polega na segregowaniu naszych odpadów. Proces ten rozpoczyna się już w naszym domu z każdym wyrzuconym przedmiotem. I to właśnie od nas zależy jak będzie wyglądać Ziemia dla naszych pokoleń, jak będzie wyglądać nasz portfel. Odpady to kosztowna sprawa, stąd od lat szuka się rozwiązań, by zmniejszyć obciążenia związane z procesem ich składowania.

Nie od dziś wiadomo, że część naszych odpadów, tak naprawdę odpadem nie jest. Jest za to doskonałym surowcem wtórnym. Już przedszkolak wie, że szkło, papier i plastik można ponownie przetworzyć. Nie tylko! Również metal i biomasa mają szerokie zastosowanie.

By można te produkty wykorzystać niezbędna jest wstępna selekcja, tak by odbiorca odpadów od razu mógł je przetransportować do przeznaczonych do tego celu punktów. Gdy każdy z nas będzie o to dbał, to będzie mieszkał w przyjaznym, wolnym od śmieci środowisku, a opłaty za ich wywóz będą się zmniejszać.

I. Poniżej podajemy ściągę jak segregować odpady

1. Dwa pojemniki na posesji

POJEMNIK ZIELONY - tzw. odpady suche, w których skład wchodzą powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne, takie jak papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe. POJEMNIK BRĄZOWY - tzw. odpady mokre, w których skład wchodzą powstające w gospodarstwie domowym odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
MOŻNA WRZUCAĆ: MOŻNA WRZUCAĆ:
papier, w tym: gazety i czasopisma, kolorowe magazyny, książki w miękkich oprawkach /twarde należy usunąć/ zeszyty, torebki i worki papierowe, opakowania papierowe typu karton i tektura, prospekty, katalogi, ulotki, papierowe dokumenty i dokumentację /po zniszczeniu ich w niszczarce/, papierowe ozdoby i kotyliony, faktury drukowane na zwykłym papierze do drukowania; ulegające biodegradacji odpady kuchenne, w tym: owoce, warzywa, resztki i obierki warzyw i owoców, pieczywo, resztki po posiłkach, resztki mięsa i ryb, kości, filtry po kawie, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach;
metale kolorowe, w tym: puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle, drobny złom żelazny oraz inne opakowania z metali kolorowych, nakrętki ze słoików, metalowe części rowerowe i samochodowe o małych gabarytach, zepsute narzędzia metalowe, resztki metalowych drutów, gwoździe, wkrętaki, śrubki, wiertła, koronki; odpady zielone powstające w ogródku na terenie danej nieruchomości, w tym: ścięta trawa, liście, pocięte gałęzie mieszczące się w pojemniku, zwiędłe kwiaty, inne resztki roślin;
tworzywa sztuczne, w tym: wykonane z tworzyw sztucznych opakowania po napojach, puste butelki typu PET, opakowania plastikowe po kosmetykach, tubki po paście, opakowania plastikowe po chemii gospodarczej, artykuły gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, pojemniki i naczynia z tworzyw sztucznych, oczyszczone z resztek żywności opakowania plastikowe, np. po jogurtach, serkach, woreczki i reklamówki foliowe, plastikowe koszyki po owocach, pojemniki po wyrobach garmażeryjnych, styropianowe elementy opakowań, kawałki rur lub złączek PCV lub PET, resztki taśm opakowaniowych, sznurek i linki z tworzyw sztucznych, czyste kanistry plastikowe; inne odpady mokre ulegające biodegradacji, w tym: zużyte ręczniki papierowe, zużyte chusteczki higieniczne, mokry i zabrudzony papier oraz mokry i zabrudzony karton bez dodatków innych materiałów, np. folii, trociny;
szkło, w tym: szklane butelki po napojach, słoiki po żywności, szklanki ze szkła, szklane podstawki i talerze, szklane opakowania po kosmetykach, szkło ozdobne, np. kryształy, porcelana, ceramika, fajans, wazony; inne odpady nadające się do kompostowania, czyli biodegradowalne;
opakowania wielomateriałowe, czyli opakowania wykonane z co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, w tym: kartony po sokach, mleku (tzw. tetra-pack), opakowania po zupkach, opakowania po przyprawach, puste opakowania po lekach, pigułkach;  
inne odpady suche typu: pieluchy, wata, niedopałki papierosów, guma (nie opony), skóra, drewniane opakowania mieszczące się w pojemniku, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki), resztki odzieży, tekstylia, zużyte jednorazowe worki do odkurzaczy;  
inne, które mają podobne właściwości do ww. wymienionych odpadów oraz nie ulegają biodegradacji;  

2. Osiedlowe Punkty Gromadzenia Odpadów

POJEMNIK NA PLASTIK, CZYLI TWORZYWA SZTUCZNE POJEMNIK NA SZKŁO POJEMNIK NA MAKULATURĘ
NALEŻY WRZUCAĆ: NALEŻY WRZUCAĆ: NALEŻY WRZUCAĆ:

- zgniecione i puste butelki plastikowe po różnych napojach
- czyste opakowania plastikowe po chemii gospodarczej (np. po kosmetykach i środkach czystości)
- czyste kanistry plastikowe
- czyste plastikowe opakowania po żywności (np. tacki po owocach, butelki po produktach mlecznych)
- plastikowe zakrętki
- folie i torebki z tworzyw sztucznych
- worki foliowe oraz inne opakowania z tworzyw sztucznych

- butelki i szklane opakowania po napojach i żywności
- butelki po napojach alkoholowych
- szklanki oraz stłuczkę szklaną
- słoiki po przetworach (pozbawione metalowych nakrętek, zacisków, gumowych uszczelek itp.)
- szklane opakowania po kosmetykach
- inne opakowania szklane

- kartony, tekturę falistą
- gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, katalogi
- papier szkolny i biurowy, zeszyty, opakowania papierowe
- książki w miękkich okładkach (także książki z usuniętymi twardymi okładkami)
- czyste torebki papierowe
NIE WOLNO WRZUCAĆ: NIE WOLNO WRZUCAĆ: NIE WOLNO WRZUCAĆ:

- opakowań z zawartością
- skrzynek po napojach
- opakowań po olejach zarówno przemysłowych jak i spożywczych
- opakowań po smarach, płynach chłodniczych
- opakowań po nawozach, środkach chwastobójczych, po farbach i substancjach żrących itp.
- tworzyw piankowych, styropianu

- metalu i tworzyw sztucznych
- opakowań po lekarstwach
- termometrów, rtęciówek, strzykawek
- szkła okularowego
- szkła okiennego, szkła zbrojonego, szyb samochodowych
- szkła żaroodpornego
- żarówek lamp neonowych i halogenowych, świetlówek
- ekranów i lamp telewizyjnych
- luster
- ceramiki, porcelany, zniczy
- kapsli, korków, zatyczek i zakrętek, przykrywek
- szkła gospodarczego (misek szklanych, talerzy, figurek, doniczek itp.)

- zabrudzonego lub tłustego papieru np. po maśle
- papieru woskowego
- opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem
- papieru termicznego i faxowego
- kalek technicznych i papierów przebitkowych (rachunki, faktury)
- papierowych wkładów wodoodpornych, tapet, worków po cemencie
- pieluch jednorazowych, podpasek i artykułów higienicznych

Zgodnie z warunkami umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, ustalono minimalną ilość ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na poziomie:

 • 250 pojemników z przeznaczeniem na TWORZYWA SZTUCZNE (PLASTIK)
 • 250 pojemników z przeznaczeniem na SZKŁO
 • 70 pojemników z przeznaczeniem na MAKULATURĘ

UWAGA! NIEKTÓRE LOKALIZACJE POJEMNIKÓW NA SUROWCE WTÓRNE SĄ W TRAKCIE ZMIAN.

LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA SUROWCE WTÓRNE TZW. "GNIAZD"
POŁOŻENIE PLASTIK SZKŁO PAPIER
MICHELIN      
BARTNICKA 15-17 1 1  
BARTNICKA 19 1 1 1
BARTNICKA 21 1 1  
BARTNICKA 7B 1 1  
BARTNICKA 7/9/11/13/LETNIA 37 1 1  
BRZEZINOWA/ŻBIKOWA 1 1 1
LETNIA 35/37 1 1  
METALOWA 11/13/21/23 1 1 1
JANA PAWŁA II 2/2A 1 1  
LETNIA/BARTNICKA 1 1  
KOŚCIELNA 1 1  
BRZEZINOWA/DZIKA  2 2 1
BLUSZCZOWA 1 1 1
ZBIEŻNA 1 1 1
BOTANICZNA/ZIOŁOWA 1 1  
SZKOLNA - SZKOŁA 1 1  
MICHELIŃSKA 1 1  
SMOCZA 2 1 1
ZAWIŚLE      
MOSTOWA 1 1 1
GRODZKA/WITOSZYŃSKA 1 1 1
BURSZTYNOWA 1 1  
GRODZKA 106 1 1  
GRODZKA 114/118 /PĘTLA/ 1 1  
RÓG LIPNOWSKIEJ I PODGÓRNEJ 1 1  
WILLOWA (w trakcie zmian- przestawienie na ul. Kwiatową) 1 1  
POŁUDNIE      
KALISKA 28 2 1  
KALISKA 36 1 1  
KUJAWSKA 5   1  
KUJAWSKA 9 1 1  
KUJAWSKA 19 1 1 1
KUJAWSKA 12/14 1 1  
MAZOWIECKA 3 1 1 1
KASZUBSKA 3/5/PLANTY 1 1  
KALISKA 50 / KALISKA 52 / PLANTY 33 / DZIEWIŃSKA 32A 1 1  
DZIEWIŃSKA 34 1 1 1
PŁOWIECKA 7/7A/DZIEWIŃSKA 36 1 1  
PLANTY 3/7 1 1  
PLANTY 35/35A/37 1 1 1
PLANTY 17/19 1 1
DZIWIŃSKA 9/11 2 2 1
DZIEWIŃSKA 4/14 2 2  
DZIEWIŃSKA 16/24 I PLANTY 9/13 1 1 1
SMÓLSKA 4 1 1  
SMÓLSKA 6 1 1 1
SMÓLSKA 9 1 1  
KRUSZYŃSKA 31 1 1  
KRUSZYŃSKA 41 1 1  
KALISKA 76 1 1 1
KALISKA 81 / BRONIEWSKIEGO 24 1 1  
BRONIEWSKIEGO 26 1 1  1
BRONIEWSKIEGO 28/30/32 1 1  
KALISKA 83/83a/87/87a 1 1 1
KALISKA 90 1 1
KALISKA 91/93 1 1  
ZBIEGNIEWSKIEJ 2 / BRONIEWSKIEGO 34 1 1 1
ZBIEGNIEWSKIEJ 4 1 1  
ZBIEGNIEWSKIEJ 11 1 1  
KALISKA 102 1 1 1
KALISKA 104 1 1 1
KALISKA 106 1 1  
ZBIEGNIEWSKIEJ 13/15 2 2 1
GAŁCZYŃSKIEGO 10 1 1 1
GAŁCZYŃSKIEGO 13/15 1 1  
GAŁCZYŃSKIEGO 17 1 1 1
NOWCY 27 / SIENKIEWICZA 2 1  
MATEJKI 7/9 1 1 1
PRUSA 7/9 1 1  
FREDRY 2 1 1  
FREDRY 4/6 2 1 1
FREDRY 8 1 1  
FREDRY 10 1 1  
FREDRY 12 1 1 1
FREDRY 14 1 1  
FREDRY 16 1 1  1
FREDRY 18A 1 1  
FREDRY 20 1 1  
NOAKOWSKIEGO 55/57 1 1
DŁUGA 24 1 1  
DŁUGA 26 1 1 1
DŁUGA 38 1 1  
DŁUGA 31 1 1  
DŁUGA 61A 1 1  
DŁUGA 63 1 1  1
GNIAZDOWSKIEGO 8 1 1 1
ARENTOWICZA 6 2 1  
SKARŻYŃSKIEGO 1/2/3 1 1  
WIEJSKA 18 1 1 1
WIEJSKA 20 1 1  1
KOLSKA 3/5 1 1  
KOLSKA 6 1 1  
KOLSKA 8/10 2 1  
SKŁODOWSKIEJ 3 1 1  
SKŁODOWSKIEJ 1 1 1 1
NORWIDA 1 1 1  
KRASIŃSKIEGO 1/3 1 1  
ROBOTNICZA 1 2 1 1
WYSPIAŃSKIEGO 2/4 1 1  
WIENIAWSKIEGO 1 1 1  
MONIUSZKI 1 2 1 1
GAJOWA 22 1 1  
NAGÓRSKIEGO 1 1  
SUCHARSKIEGO 1 1  
JASNA W REJONIE ŻURSKIEJ 1 1 2
RÓG DĄBROWSKIEJ I ŻURAWIEJ 65 1 1  
WIEJSKA - PĘTLA 1 1  
NOAKOWSKIEGO / GAŁCZYŃSKIEGO PRZY TRAFOSTACJI 1 1  
WĘGLOWA 25 1 1  
WIEJSKA - SZKOŁA 1 1  
JASNA 18 1 1  
BOJAKOWSKIEGO 1 1  
CHŁODNA 38 1 1  
KRUSZYŃSKA 79 / WODOCIĄGOWA 1 1
ZAZAMCZE      
TORUŃSKA 89 A 1 1  
TORUŃSKA 89 B 1 1  
TORUŃSKA 93 1 1 1
TORUŃSKA 89 1 1  
TORUŃSKA 93A/B 1 1  
TORUŃSKA 99 3 3  
TORUŃSKA 97/97A 1 1 1
TORUŃSKA 95 3 3  
TORUŃSKA 91 2 2  
TORUŃSKA 57/59 1 1 1
TORUŃSKA 53 1 1  
TORUŃSKA 51 1 1  
HUTNICZA 6 1 1
HUTNICZA k. szkoły 1 1  
BUDOWLANYCH 5/5A 1 1  
BUDOWLANYCH 3B/1A 1 1 1
WESOŁA 6 1 1 1
BAJECZNA / BAJECZNA 1 1 1 1
CHOCIMSKA / POGODNA 1 1 1
HOŻA 1 1 1  
HOŻA 2/6 1 1 1
PROMIENNA 27/29 1 1 1
RAJSKA 4 1 1
UROCZA 2 1 1
UROCZA 8/6 1 1  
PROMIENNA 3 / POGODNA 2 - PERGOLA 1 1  
PROMIENNA 5B / POGODNA 6 - PERGOLA 1 1  
PROMIENNA 5/7 / POGODNA 4 - PERGOLA 1 1 1
PROMIENNA 17 1 1  
PROMIENNA 29 1 1  
WIENIECKA 12 ZA PAWILONEM 1 1  
WIENIECKA 28/30 1 1  
WIENIECKA 14 (PAWILON)     1
WIENIECKA 36 1 1 1
WIENIECKA 38 1 1  
CHEMIKÓW 11/13 1 1 1
BUDOWLANYCH 8 1 1 1
BAJECZNA / CHOCIMSKA 1 1 1
BAJECZNA / WESOŁA 1 1 1
CEGLANA 1 1 1  
KAZIMIERZA WIELKIEGO      
14 PUŁKU PIECHOTY 10 1 1 1
14 PUŁKU PIECHOTY 14 1 1  
14 PUŁKU PIECHOTY 17 1 1 1
KRĘTA 2/14 PUŁKU PIECHOTY 2 1  
KRĘTA 4 1 1  
OSTROWSKA 6B 1 1  
OSTROWSKA 6/4 1 1  
OSTROWSKA 16 1 1 1
OSTROWSKA 16A 1 1  
OSTROWSKA 18 1 1  
OSTROWSKA 26 OD STRONY LEŚNEJ 1 1  
OSTROWSKA 32 1 1 1
OSTROWSKA 38 1 1  
ŻYTNIA 49 1 1  
ŻYTNIA 53 1 1  
ŻYTNIA 56 1 1 1
ŻYTNIA 62 1 1  
ŻYTNIA 65 1 1  
ŻYTNIA 64/72 1 1  
ŻYTNIA 84 1 1  
POLNA 47/ŻYTNIA 60 1 1  
POLNA 63 1 1  
POLNA 69/83 1 1 1
LEŚNA 4 1 1  
RÓG PIASKI I BARSKIEJ 1 1 1
SAPERSKA 1 1  
ŁANOWA 1 1 1  
ŁANOWA 5 1 1 1
ŁANOWA 5A 1 1  
ŁANOWA 2 1 1  
ŁANOWA 4 1 1  
ŁANOWA 6 1 1 1
ŁANOWA 15/17 1 1 1
ŁANOWA 19 1 1  
PŁOCKA 127/135 1 1  
PŁOCKA 131 1 1 1
PŁOCKA 145/147 1 1 1
PŁOCKA 147 B 1 1  1
BRACKA 5 1 1  
PAPIEŻKA 75 1 1  
PAPIEŻKA 89/RÓG Z ULICĄ ZIELNĄ 1 1  
CELULOZOWA 35   1  
PTASIA 1C 1 1 1
PTASIA 2 1 1  
CELULOZOWA 23/25 1 1  
ŚRÓDMIEŚCIE      
BOJAŃCZYKA 10 1 1  
BRZOZOWA 3/5 1 1  
BUKOWA 19/21/23 1 1  
BUKOWA 33 / CHMIELNA 1 1  
JODŁOWA 5 1 1  
CHMIELNA 35/37 1 1  
CHMIELNA 31 1 1  
CHMIELNA 39 / CHOPINA 1 1  
CHMIELNA 32 1 1 1
CHOPINA 15/17/OKRZEI 2 1 1 1
CHOPINA 17a 1 1 1
CHOPINA 19 1 1 1
CHOPINA 19a 1 1 1
CHOPINA 21a 1 1  
CHOPINA 22/24 1 1 1
CHOPINA 25 1 1  
CHOPINA 30 1 1  
TRAUGUTTA 26 1 1  
CHOPINA 32 1 1  
CHOPINA 42 1 1  
TRAUGUTTA 2 1 1 1
OLSZOWA 10 1 1  
OLSZOWA 5/7 1 1  
OLSZOWA 3 1 1 1
KRASZEWSKIEGO 23 1 1  
JAGIELLOŃSKA 6 1 1  
JAGIELLOŃSKA 11 1 1  
JAGIELLOŃSKA 13/15 1 1  
PLAC KOLANOWSZCZYZNA 11/12 1 1  
PLAC KOLANOWSZCZYZNA 15 1 1 1
PLAC KOLANOWSZCZYZNA 16 1 1  
WARSZAWSKA 7/9   1  
CHOPINA 55/57 1 1  
CHOPINA 45 / CICHA 1 1 1  
ZIELONY RYNEK - HALA 1 1 1
ZIELONY RYNEK 11/13 - PARKING 1   1
STARODĘBSKA 24/26 1 2  1
KRÓLEWIECKA 42 1 1 1
SŁOWACKIEGO 1 1 1 1
PLAC WOLNOŚCI 8/9 1 1  
ZAMCZA 16 1 1 1
ŁĘGSKA 50 1 1  
CYGANKA 1 1 1
RÓG PUŁASKIEGO A KOŚCIUSZKI 1 1 1
POW 21 1 1  
REJA 10 1 1  
REJA 13 1 1 1
SZPITALNA 1/3 1 1  
RZECZNA 4 1 1  
SOLNA 1 1 1  
NOWOWIEJSKA 17 1 1  
RÓG REYMONTA 5/9 I PCK 1 1  
RYBNICA I WSCHÓD      
RYBNICKA 1 1  
SPOKOJNA / RADYSZYŃSKA 1/3 1 1  
ZACHÓD      
SIEWNA 1 1  
ZAKRĘT 1 1  

Odpady, które nie mogą zostać wyrzucone do powyższych pojemników należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

II. Wykaz aptek biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków pochodzących z gospodarstw domowych, od mieszkańców Gminy Miasto Włocławek

 1. Apteka, ul. 14 Pułku Piechoty 15
 2. Apteka, ul. Łanowa 29 B
 3. "Apteka 2000", ul. Wieniecka 43
 4. Apteka "Aspirynka", ul. Ostrowska 19
 5. Apteka z Uśmiechem, ul. Chopina 27
 6. Apteka "im. I. Łukasiewicza", ul. Kilińskiego 16
 7. Apteka "Leśna", ul. Kościelna 4
 8. Apteka "Pod Eskulapem", ul. Długa 26/28
 9. Apteka "Pod Wagą", ul. Płocka 153
 10. Apteka "Południowa", ul. K. Łady 10
 11. Apteka "Promienna", ul. Promienna 7
 12. Apteka "Przy Rynku", ul. Żeromskiego 11
 13. Apteka "Remedium", ul. Kaliska 100
 14. Apteka "Słoneczna", ul. Wiejska 31
 15. Apteka "Topfarm", ul. Żurawia 26
 16. Apteka "Przy Wiejskiej", ul. Wiejska 18 A
 17. Apteka "Viola", ul. Budowlanych 6
 18. Apteka "Zdrojowa", ul. Toruńska 55 A
 19. Apteka "W Pałacyku", ul. Kościuszki 2
 20. Apteka "Dyżurna", ul. Cmentarna 10
 21. Apteka "Dr Max", ul. Pułaskiego 18
 22. Apteka ul. Zbiegniewskiej 19
 23. Apteka ul. Wienieckiej 34
 24. Apteka "Szczęśliwa", ul. Św. Antoniego 34
 25. Apteka ul. Radosna 4
 26. Apteka "Kwiaty Polskie", ul. Królewiecka 30
 27. Apteka Dyżurna, ul. 3 Maja 38
 28. "Apteka Wieniecka tanie leki", ul. Wieniecka 14/1
 29. "Apteka Słoneczna na Placu Wolności", Plac Wolności 8/9
 30. Apteka "Zdrowie i Uroda", ul. Kaliska 104a
 31. Apteka PULSLINE ul. Barska 17
 32. Apteka "Pigułka" Ewelina Strzałkowska, ul. Królewiecka 41/43/50
 33.  Apteka "Victoria 4" ul. K. Łady 10
 34. Apteka Dbam o zdrowie Plac Wolności 17
 35. Apteka Gemini, ul. Kościuszki 2
 36. Apteka SUPER-PHARM ul. Kościuszki 16B
 37. Apteka Gemini ul. Żytnia 66/68,
 38. Apteka ul. Przedmiejska 6
 39. Apteka  Plac Wolności 17A