Stawki opłat

Zgodnie z uchwałą nr XX/29/2020 z dnia 3 marca 2020 r. Rady Miasta Włocławek w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty, od 01 kwietnia 2020r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł miesięcznie od osoby.

 

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych wykorzystujący przydomowe kompostowniki zwolnienie są z opłaty w wysokości 4,00 zł miesięcznie od osoby. Uchwała nr XX/31/2020 Rady Miasta Włocławek z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.